Бонмикс - завод за храни за животни

Бонмикс е френско-българско дружество, създадено през 1997 година, като предприятие за производство на пълноценни и допълващи фуражи. Днес Бонмикс е една от водещите фирми в страната.

Асортиментната листа на фирмата съдържа широка гама от комбинирани фуражи за всички видове и категории селскостопански животни. Бонмикс произвежда и предлага на пазара млекозаместители, стимулатори на млечността, допълващи фуражи, ензимни и витаминно-минерални премикси, твърди хранителни добавки за преживни животни и коне,плаващи рибни храни, храна за охлюви и други.

От 2010 година Бонмикс започна производство на, разработен по собствена технология, протеинов концентрат от слънчогледов шрот - "Сънпро". Понастоящем по-голямата част от "Сънпро" успешно се експортира в Германия, Австрия, Швейцария, Дания, Полша, Румъния, Сърбия, Гърция и други страни, където се използва като суровина за производство на комбинирани фуражи и храни за риби.

 

Прочети повече

Продукти

Сънпро

Продуктите "Сънпро" се произвеждат целогодишно в фирма Бонмикс от 2010 година от слънчогледов шрот по уникална технология. Тя позволява внимателно механично разделяне на шрота на високопротеинова фракция (Сънпро-46) и на високоцелулозна фракция (Сънпро-20). Производството се осъществява в съответствие с процедурите за добри производствени практики GMP+ и австрийския стандарт Pastus. 

Флейковани храни

Флейкованите зърна от царевица, пшеница, ечемик и овес, се произвеждат в „Бонмикс“ по специална технология, при която основната съставка на зърното – скорбялата - желатинизира и така става високо смилаема и подходяща за изхранване на животните.

 

Комбинирани фуражи

Фирма Бонмикс разполага с широк асортимент на комбинирани фуражи.

Специални продукти

Фирма Бонмикс прдлвага широка гама от специални продукти за преживни животни, свине и птици. 

Новини и семинари

17.11.2021

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, ДФ „Земеделие“

Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID – 19