История

Важни събития в структурата на фирма Бонмикс:

1973 – построен и пуснат в експлоатация фуражен завод "Осъм 73", гр. Ловеч -  прототипна технология на фирмата „Саймън Барън” – Англия.

1997 – френско-българското дружество „Булмел-интернешънъл” ООД става мажоритарен собственик на фуражния завод, който на следващата година  е преименуван в „Бонмикс“

 2010 – пускане в експлоатация на пилотна инсталация за производство на слънчогледови продуктит „Сънпро”.

 2012 – изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за флейковане на зърно

 2013  -  изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за екструдиране на зърнени суровини и комбинирани фуражи

 2014  – пускане в експлоатация на новопостроен завод за производство на слънчогледови продукти „Сънпро“ на територията на „Бонмикс“

 2017 – разширяване и модернизиране на складовото стопанство

 

Сподели