Лаборатория

Във фирма Бонмикс се извършва стриктен входящ контрол на суровините, контрол по време на производството и изходящ контрол на готовата продукция.

Изградена е и функционира вътрешно-ведомствена лаборатория, която се състои от лаборатория „Входящ контрол”, Цехова лаборатория и Химическа лаборатория.

Освен традиционните методи за анализ (напр. влага, суров протеин, сурови влакнини, сурови мазнини, калций, фосфор и др.), в лабораторията на Бонмикс се осъществява и експресен недеструктивен анализ на суровини и готова продукция, чрез съвременни методи, като например отражателната спектроскопия в близката инфрачервена област.