Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г, ДФ „Земеделие“

17.11.2021

Проект:„Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID - 19"
Договор за финансова помощ: 11/21/3/32776/28.10.2020 г.
Бенефициент: „Бонмикс" ЕООД
Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г, ДФ „Земеделие"
Мярка: Мярка 21 „Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID - 19"
Обща стойност на проекта: 36 720,00 лв