Допълващ фураж за сухостойни крави

Референтен номер: 27/13

Комбинираният фураж за сухостойни крави е предназначен да допълва енергийните, протеинови, витаминни и минерални нива на общата дажба на кравите по време на сухостойния период.

Допълващият фураж за сухостойни крави възстановява дефицита от енергия, витамини и минерални вещества, който физиологично се появява след края на лактацията.
Той е част от подготовката за следващи отелване, лактация и заплождане.

Суровинен състав: зърнени житни суровини, високоцелулозен слънчогледов шрот (Сънпро-20), пшенични трици, витаминно-минерален премикс, и др.

Начин на използване: изхранва се до 4 kg на крава дневно заедно с обемисти фуражи - сено, сенаж, силаж и др.