Допълващ фураж за агнета и ярета за угояване

Референтен номер: 37/12,5

Служи за угояване на агнета и ярета. Допълва протеиновите и енергийни нужди на животните. Доставя оптимален комплекс от витамини и минерали.

Фуражът за агнета и ярета способства за получаване на интензивен растеж, добре замускулени трупчета с висок кланичен рандеман.

 

Суровинен състав: зърнени житни суровини, слънчогледов шрот, пшенични трици, витаминно-минерален премикс и др.

Начин на използване: изхранва се на воля заедно с доброкачествени обемисти фуражи (сено, сенаж силаж)