Допълващ фураж за лактиращи овце и кози

Референтен номер: 39/18

Служи за поддържане на висока млечна продуктивност на овце и кози.

Фуражът допълва потребностите на лактиращите овце от протеин, енергия, витамини и минерали. Поддържа висока млечна продуктивност и добро здраве на животните. Приема се с охота от животните.

Суровинен състав: зърнени житни суровини, соев шрот, слънчогледов шрот, пшенични трици, витаминно-минерален премикс за овце, аромат и др.

Начин на използване: изхранва се от 500 до 800 g на овца дневно заедно с доброкачествени обемисти фуражи (сено, сенаж, силаж).