Допълващ фураж за сухостойни овце и кози

Референтен номер: 39/15

Служи за допълване на потребностите на овце и кози от енергия, протеин, витамини и минерали.

Фуражът способства за поддържане на добро здраве, висок имунитет и попълване на запасите от витамини и минерали през сухостойния период на овце и кози. Не съдържа ГМО.

Суровинен състав: зърнени житни суровини, слънчогледов шрот, пшенични трици, витаминно-минерален премикс, аромат и др.

Начин на използване: изхранва се от 300 до 500 g на овца дневно заедно с доброкачествени обемисти фуражи (сено, сенаж, силаж).