Допълващ фураж за телета за угояване

Референтен номер: 25/15

Допълващият фураж е предназначен за телета за угояване.

Допълващият фураж за телета за угояване подпомага интензивния растеж и води до получаване на висок дневен прираст.Оптимизираните нива на витамини, макро и микроелементи способстват за поддържане на висок здравен статус.

Суровинен състав: зърнени житни суровини, слънчогледов шрот, високоцелулозен слънчогледов шрот (Сънпро-20), пшенични трици, витаминно-минерален премикс, аромат и др.

Начин на използване: изхранва се до 4 kg на теле дневно, разделен на два или повече приема, заедно с обемисти фуражи - сено, сенаж,
силаж и др.