Ововит

Допълнителен източник на витамини, макро и микроелементи за кокошки – носачки в личния двор.

Ововит служи за допълване на потребностите на отглеждани в личния двор кокошки – носачки от витамини, макро и микроелементи

Суровинен състав: калциев карбонат, монокалциев фосфат, натриев хлорид, витаминно – минерален премикс, аромат – Бутерванила.

Начин на използване: Ововит се добавя към фураж в доза 9 – 10 g на кокошка на ден.