Флейковано зърно за телета

Флейкованото зърно за телета, самостоятелно или в комбинация от няколко вида, се изхранва на воля от 8-мия ден след отелването, като допълващ фураж към млякото (млекозаместителя). В по-късен период от живота на телето се изхранва до 600 грама на 100 кг жива маса. Винаги давайте сено и свежа вода на воля. Необходимо е допълване на дажбата с витамини и минерали.