Лизалик Фито

Лизалик Фито намалява отрицицателното въздействие на топлинния стрес върху здравето и продуктивността на крави за мляко. Предпазва от драстично намаляване н а консумацията на фураж и допълва дефицита от витамини и минерали в организма на животните. Съдържащите се фитонутриенти водят до стабилизиране на процесите на обмяна на веществата в организма и ферментационните процеси в търбуха при ситуации на топлинен стрес.

Суровинен състав: физиологично активни фитонутриенти (цинамалдехид, еугинол и капсаицин), меласа, пшенично брашно, растителна мазнина, оцетна киселина, дикалциев фосфат, витаминно-минерален премикс.