Пълноценен фураж - предстартер

Референтен номер: 11/1

Служи за поддържане на висок прираст при прасета от отбиването до 10 kg жива маса.

Висококачествения, апетитен фураж стимулира консумацията, подпомага ензимната дейност в храносмилателния тракт и поддържа интензивен растеж. Пълноценният фураж способства за намаляване на риска от храносмилателни разстройства.

Състав и хранителна стойност:

- Обменна енергия       3220 Kcal (13,47 MJ)
- Суров протеин            18,5 %
- Сурови влакнини        4,10 %
- Лизин                         1,15 %
- Метионин                    0,29 %
- Калций                       0,90 %
- Фосфор                       0,75 %

Начин на използване: изхранва се на воля на прасета след отбиването до достигане на 10 kg жива маса.