Пълноценен фураж за охлюви за угояване

Референтен номер: 70/1

Пълноценният фураж служи да покрие напълно потребностите на промишлено отглеждани охлюви от енергия, минерални вещества, протеини и витамини.

Ноу-хау технология на производство и рецепта, изпитана дълги години в практически условия. Специално подбрани източници на калций и усвоим фосфор със специфична големина на частиците. Подбраната комбинация от енергия, минерали и протеини гарантира получаване на висококачествено, диетично месо.

Суровинен състав: зърнени компоненти, калциев карбонат, соев шрот, L-лизин, DL-метионин, холин хлорид, витаминно-минерален премикс и др.

Начин на използване: фуражът се изхранва на охлюви на воля. Средната консумация на фураж от 1 охлюв за периода е 20-25 g.