Пигвит

Пигвит служи за допълване на потребностите на отглеждани в личния двор прасета от витамини, макро и микроелементи.

Пигвит е допълнителен източник на витамини, макро и микроелементи за прасета в личния двор.

Суровинен състав: витаминно – минерален премикс, натриев хлорид, монокалциев фосфат, аромат.

Начин на използване: Пигвит се добавя смесен с фуража, в доза 20-30 g на прасе на ден.