Румевит

Румевит допълва потребностите на крави, телета, биволи, малачета от витамини и минерали. Подходящ е за използване в малки ферми. На крави и биволи се дава като се поставя върху фуража в яслата („топ дресинг“) в доза 100-150 грама на ден, а на телета и малачета – 50 g на ден.

Румевит допълва потребностите на крави, телета, биволи, малачета от витамини и минерали. Подходящ е за използване в малки ферми. На крави и биволи се дава като се поставя върху фуража в яслата („топ дресинг“) в доза 100-150 грама на ден, а на телета и малачета – 50 g на ден.