Витаминно-белтъчни концентрати /ВБК/

Фирма Бонмикс произвежда в брашнеста и гранулирана форма витаминно-белтъчни концентрати за всички видове и категории преживни животни. Концентратите са формулирани така, че е достатъчно фермера да добави зърно (зърна) от житни – царевица, пшеница и др., за да се получи готов комбиниран фураж.

При договаряне е възможно производство на ВБК, по рецепта на клиента.