Фуражи за едри преживни животни

Румелак

Mлекозаместител за телета

Лизалик Премиум

Витаминно-минерална маса за лизане за лактиращи крави

Лизалик Фито

Витаминно - минерална маса за лизане срещу топлинния стрес

Лизалик Джуниър

Витаминно-минерална маса за лизане за телета и юници

Лизалик Актив

Витаминно-минерална маса за лизане за сухостойни крави

Стиммилк

Природоидентична, функционална добавка за повишаване на млечността на кравите по естествен път

Супер +

Допълващ фураж за преживни животни

Стартерен допълващ фураж за телета

от 0 до 6 месечна възраст

Румевит

Допълващ минерален фураж за едри преживни животни