Слънчогледови продукти "Сънпро"

Продуктите "Сънпро" се произвеждат целогодишно в Бонмикс от 2010 година от слънчогледов шрот по уникална технология. Тя позволява внимателно механично разделяне на шрота на високопротеинова нискоцелулозна фракция от слънчогледов шрот (Сънпро-46) и на високоцелулозна фракция от слънчогледов шрот (Сънпро-20). Производството се осъществява в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 22000 и GMP+ B2. 

От м. юни 2017 продуктите са вписани в Каталога на фуражните суровини, съгласно Регламент (ЕС) 68/2013, изм. с Регламент (ЕС) 2017/1017, под номера съответно 2.19.8 и 2.19.9.