Сънпро - 20

Сънпро-20 е високоцелулозна растителна суровина с над 38 % сурови влакнини. Тя се предлага под формата на брашно, гранули или гранулат.

 

Продуктът Сънпро-20 се използва при хранене на сухостойни крави, телета, бременни юници, биволи, малачета, овце, агнета, кози и ярета.

Той допълва потребностите от сурови влакнини при зайци, а при бременни свине е подходящо средство за избягване на констипация (запек).

За подробна информация и начините за използване на Сънпро - 20 може да се обърнете към експертите на фирма Бонмикс.

 

Продукти от същата категория