Специални продукти за преживни животни

Флейкостар

Стартерен допълващ фураж за бозаещи телета 0-6 месеца

Румелак

Mлекозаместител за телета

Лизалик Премиум

Витаминно-минерална маса за лизане за лактиращи крави

Лизалик Фито

Витаминно - минерална маса за лизане срещу топлинния стрес

Лизалик Джуниър

Витаминно-минерална маса за лизане за телета и юници

Лизалик Актив

Витаминно-минерална маса за лизане за сухостойни крави

Лизалик Уайлд

Витаминно-минерална маса за лизане

Стиммилк

Природоидентична, функционална добавка за повишаване на млечността на кравите по естествен път

Супер +

Допълващ фураж за преживни животни