Бровит

Бровит служи за допълване на потребностите на отглеждани в личния двор пилета от витамини, макро и микроелементи.

Бровит е допълнителен източник на витамини, макро и микроелементи за пилета в личния двор за постигане на по-висок прираст, по-висок здравен статус и виталност на птиците.

Суровинен състав: калциев карбонат, монокалциев фосфат, натриев хлорид, витаминно – минерален премикс, аромат – Бутерванила.

Начин на използване: Бровит се добавя към фураж в доза 2,5-5 g на птица на ден.

Продукти от същата категория

Пи-Пи

Пълноценен фураж за новоизлюпени пилета

Ововит

Минерален фураж за кокошки-носачки