Удостоверения и лицензи

1.Удостоверения

Фирма Бонмикс ЕООД е регистриран производител по Закона за фуражите. В съответствие с нормативната уредба на Република България, фирмата притежава следните удостоверения:

 - Идентификационен № за производството на комбинирани фуражи: αBG1130027

 - Идентификационен № за търговия с фуражни добавки и продукти: αBG1190174

 - Регистрационен № за търговия с фуражни суровини от местно производство и внос: 70-1

 - Регистрационен № за производство и търговия със субпродукт от преработката на маслодайни семена – слънчогледов шрот (Сънпро):70-2

 - Регистрационен № на склад за търговия на едро със странични животински продукти от категория 3: животински протеин, рибено брашно,       хемоглобин: 1117018

 - Регистрационен № за транспорт на фуражни суровини, фуражни добавки и комбинирани фуражи: 11550009

 - Регистрационен № за търговия със зърно от местно производство, предназначено за храни за животни: 2437

- Регистрационен № за производство на комбинирани фуражи за домашни любимци:115500127

 

2. Лицензи

Фирма Bunge е предоставила на заводите Бонмикс лиценз за производство на суровините Сънпро, в обем от 80 000 t/годишно.