За нас

Фирма Бонмикс е основана през 1997 година. В продължение на повече от 20 години, тя заема водещи позиции у нас и в Европа в производството на специални продукти и комбинирани фуражи за хранене на всички видове и категории животни.

След 2010 година във фирмата бяха проектирани и изградени нови технологични линии за екструдиране и флейковане на суровини и фуражи, както и нов завод за производство на слънчогледови продукти Сънпро. Екип от висококвалифицирани експерти се грижи за създаването и внедряването на иновативни продукти за хранене на животните.

Продукцията на фирма Бонмикс намира прием на пазарите в Австрия, Германия, Дания, Полша, Румъния и други страни, както заради иновативният характер на произвежданите продукти, така и заради поддържаното постоянно високо качество. В Бонмикс се въведени системи за управление на качеството и безопасността, съгласно изискванията на ISO 9001, ISO 22000, GMP+ B2.

Фирмата непрекъснато адаптира производствената си листа в съответствие с потребностите на своите клиенти.  Компанията осигурява консултантски услуги по хранене и отглеждане на животните, технологии на фуражното производство и др. според изискванията на фермера.

Произвежданите във фирма Бонмикс продукти покриват потребностите на животните във всеки един производствен цикъл: от раждането до реализацията.

Сподели