Пълноценен фураж за щрауси - носачки

Референтен номер: 60/5

Пълноценният фураж служи да покрие напълно специфичните потребностите на щрауси от хранителни вещества, витамини и минерали, през периода на яйцеснасяне.

Изхранването на пълноценния фураж води до поддържане на висока носливост, здрава яйчна черупка и костна система на птиците. Подходящото ниво на структурни въглехидрати поддържа нормалното храносмилане при щраусите. Отличната осигуреност на фуража с витамини и минерали запазва здравето и съпротивителните сили на организма.

Суровинен състав: люцерново брашно, зърнени компоненти, високоцелулозен слънчогледов шрот (Сънпро-20), слънчогледов шрот, L-лизин, холин хлорид, витаминно-минерален премикс, аромат и др.

Начин на използване: пълноценният фураж се изхранва самостоятелно на воля на щрауси - носачки. Поради това, че мъжките и женските птици се отглеждат заедно, е необходимо в тава да се предостави креда за носачките.

Продукти от същата категория