Флейковани храни

Флейкованите зърна от царевица, пшеница, ечемик и овес, се произвеждат в фирма Бонмикс по специална технология, при която основната съставка на зърното – скорбялата - желатинизира и така става високо смилаема и подходяща за изхранване на животните.

Флейкостар

Стартерен допълващ фураж за бозаещи телета 0-6 месеца