Флейковано зърно за коне

Флейкованото зърно за коне, самостоятелно или в комбинация от няколко вида, се изхранва в количество от 400 до 600 g на 100 kg жива маса на ден в зависимост от степента на физическо натоварване на конете.

Продукти от същата категория

Флейкостар

Стартерен допълващ фураж за бозаещи телета 0-6 месеца